Nasjonalt samarbeid om digitale læringsprodukter

Alle de fire regionale helseforetak har samarbeidet om en ny nasjonal veileder som omhandler anskaffelse av digitale læringsprodukter. Veilederen er gjeldende fra 01.10.2017.

illustrasjonsfoto
Foto: Colourbox
Helseforetakene kjøper årlig utstyr og programvare for store summer. Det foreligger imidlertid få eller ingen standard for kravspesifikasjon og tekniske forutsetninger ved anskaffelse av digitale læringsprodukter for spesialisthelsetjenesten.
Veilederen er derfor utviklet som grunninformasjon og praktiske råd til hjelp i utforming av kravspesifikasjon for både utvikling av digitale læringspakker, så vel som for selve innkjøpsprosessen der kjøp er aktuelt.
 

Standardisering

- Sykehusene er kompetansebedrifter og vi merker at kravene til å ta i bruk ny teknologi øker hele tiden, sier Anne Katarina Cartfjord, HR direktør i Helse Midt-Norge. -I tillegg har spesialisthelsetjenesten et krav på seg til å standardisere noe som vil føre til at vi lettere kan ta i bruk ny teknologi og produkter på en rasjonell måte, avslutter Cartfjord.
Illustrasjonsbilde
Anne Katarina Cartfjord, HR direktør i Helse Midt-Norge

  

Tydelige krav til leverandøren

De digitale læringsproduktene som produseres eller kjøpes inn skal brukes i interne opplæringstilbud i helseforetakene. Felles rammer for innkjøp gjør at helseforetakene fremstår som en samlet, solid og kvalitetsbevisst kunde som stiller tydelige krav til leverandøren. Bruk av felles standarder for innkjøp av digitale læringsressurser vil være med å heve den tekniske og pedagogiske kvaliteten på læringsressursene. Samtidig blir det lettere å integrere og dele digitale læringsressurser på tvers av lærings- og kompetanseportaler i helseforetakene.