Nasjonal miljø- og klimakonferanse for spesialisthelsetjenesten

Grønt sykehus 2017 - årets miljøkonferanse avholdes på Scandic Hell ved Trondheim Lufthavn Værnes 16. - 17. mars


Konferansen vil strømmes på

http://www.hookedtv.no/webcast/gront-sykehus/

Konferansen samler deltakere fra spesialisthelsetjenesten i hele landet.

Høydepunkter fra programmet

 

Frederic Hauge, leder i Bellona

Frederic Hauge, Bellona

"Hvordan kan helsesektoren bidra til å løse miljø- og klimautfordingene"

 
Ulf Dahle, Folkehelseinstituttet

Ulf Dahle, Folkehelseinstituttet

"Antibiotikaresistens og antibiotikabruk: Utfordringsbilde med antibiotikaresistens og tilstak som kan gjennomføres på sykehusene"

 
Ann Elisabeth Wedø, Sykehusbygg HF

Ann Elisabeth Wedø, Sykehusbygg HF

"Hvordan gjøre bygg mer miljøvennlig - både gamle og nye"


 

Kjetil M. Istad, Sykehusinnkjøp HF

"Hvordan bruke markedsmakt og relevante miljø- og klimakrav i anskaffelser og sikre at miljø- og klimakrav for legemidler blir ivaretatt i hele leverandørkjeden"

Last ned programmet her