Møre og Romsdal på dagsorden

Driftssituasjon, omstillingsarbeid og framdrift for nytt sykehus sto på dagsorden da styret for Helse Midt-Norge RHF fikk orientering fra styre og administrasjon i Helse Møre og Romsdal i styremøtet 9. november.

Illustrasjonsfoto
f.v Stig A. Slørdahl,AD i Helse Midt-Norge RHF , Espen Remme AD i Helse Møre og Romsdal HF , Ola Strand, styreleder i Helse Midt Norge RHF, Stein Kinserdal, styreleder i Helse Møre og Romsdal HF

- Det er betryggende å høre at framdriften i arbeidet med Sykehuset Nordmøre og Romsdal er i rute. Helseforetaket arbeidet også målrettet for å håndtere driftsutfordringen og tilpasse seg sin økonomiske ramme. Orienteringen det regionale foretaket fikk er betryggende og illustrerte behovet for omstilling, sier styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge RHF.

Presentasjonsmateriale som ble brukt under framleggene i styremøtet gjøres tilgjengelige i vår styreadministrasjon her (under «Presentasjoner for styret»).