Miljøprisen 2016

Miljøprisen for spesialisthelsetjenesten har vært delt ut annet hvert år siden 2010. Formålet med miljøprisen er å stimulere til godt miljøarbeid i spesialisthelsetjenesten. Miljøprisen 2016 tildeles operasjonssykepleier Anne Auråen ved sykehuset i Telemark.

 -Det var mange godt kvalifiserte enkeltpersoner og miljøer ute i spesialisthelsetjenesten som jobber iherdig med miljø, så det var ingen enkel sak å finne en vinner, sier Stig Slørdahl som delte ut miljøprisen på den nasjonale miljø og klimakonferansen som holdes på Stjørdal.

 

Om vinneren

Hanne Bakken Taylor er seksjonsleder på sykehuset Telemark og nominerte sin medarbeider Anne Auråen til Miljøprisen 2016.
- Anne jobber i en enhet som tradisjonelt generer mye avfall og hvor kildesortering er krevende. Hun har spesialansvar for hygiene – et felt som ofte kan komme i konflikt med miljøperspektivet. Her - og prøver hun å finne de beste og mest miljøvennlige måtene for å sikre sterilitet og motvirke postoperative infeksjoner, sier Bakken Taylor.
Auråen har tatt initiativ utover forpliktelser og rutiner som Grønt sykehus tilsier. Kommer det spørsmål det ikke umiddelbart er svar på, søker hun dette opp raskt og formidler det videre.  Hun jobber iherdig for at alle kollegaene skal være «miljøaktivister» i hverdagen og er er en meget verdig prisvinner , avslutter Hanne Bakken Taylor. 

- Det er veldig gøy at våre små grep for miljøet blir lagt merke til, sier en glad prisvinner. Jeg har troen på at hvis alle bidrar litt så kan vi få til store forandringer. Selv sykler jeg til jobb både sommer som vinter og arrangerer sykkelturer for andre, avslutter Auråen.

Om Miljøprisen

Miljøprisen er en hederspris og den skal være en påskjønnelse for ekstraordinær innsats utover det som er vanlig i jobbsammenheng. Prisen kan gis til enkeltpersoner – en eller flere - som er ansatt i og utfører tjeneste for spesialisthelsetjenesten. Frist for å nominere til miljøprisen for 2016 var 30.januar og vi mottok hele 15 nominasjoner. Tidligere har det nasjonale prosjektet for miljø- og klima i spesialisthelsetjenesten stått bak. Nå er dette tatt over av Samarbeidsutvalget for Grønt Sykehus.
 

Tidligere vinnere er:

2014: Miljøprisen ble tildelt Barnehabiliteringen ved UNN HF og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin for sitt samarbeid og satsing på telemedisinske løsninger som har bidratt til å redusere behovet for transport, både for ansatte og pasienter gjennom veiledning av barn med autisme via iPad.

2012: Miljøprisen ble tildelt Randi Fjellberg for sitt engasjement og arbeid med å innføre miljøledelse i Sykehuset i Vestfold, som var det første Helseforetaket som ble sertifisert.

2010: Miljøprisen ble tildelt Asbjørn Gelin fra Helse Bergen og Robert Fjellstad fra OUS. Asbjørn Gelin fikk prisen for sitt arbeid som pådriver innen forsvarlig og miljøvennlig avfallshåndtering gjennom mange år. Robert Fjellstad fikk prisen for sitt arbeid gjennom mange år med energisting.
 

Juryen for årets pris har bestått av

·         Leder av komiteen Stig A. Slørdal, Adm.dir i Helse Midt- Norge
·         Kristi Skinnes, Vestre Viken HF,
·         Sven Erik Vestby, Apotekene Vest,
·         Tor- Arne Haug, Helse Nord RHF
·         Heidi Magnussen, St. Olavs Hospital HF,
·         Rita von der Fehr, konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst,
·         Jonas Skjermstad Rønning , Natur og Ungdom Nord-Trøndelag
·         Linda K. Eide, prosjektsekretariatet, sekretær tom desember 2016
·         Venke Reiten, Helse Midt-Norge RHF, sekretær fra januar 2017