Midler til brukerorganisasjoner i 2017

8,5 millioner er blitt fordelt til brukerorganisasjonene for 2017.

Det regionale helseforetaket lyser hver høst ut midler som frivillige organisasjoner kan bruke til å drive helsefremmende arbeid for. Pengene skal brukes til å drive organisasjonene, og til opplærings- og opplysningsaktiviteter, både overfor pasienter, pårørende, brukerrepresentanter i råd og utvalg og helsepersonell.

Organisasjon
Beløp
ADHD Norge, Møre og Romsdal
70 000
ADHD Norge, Nord-Trøndelag
65 000
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, Trøndelag
15 000
Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal Fylkeslag
50 000
Autismeforeningen i Norge, Nord Trøndelag fylkeslag
25 000
Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag
30 000
Bipolarforeningen Norge
15 000
Blodkreftforeningen Midt-Norge
15 000
Carcinor Midt-Norge
10 000
Cerebral Parese Foreningen, Trøndelag
50 000
Diabetesforbundet, Sør-Trøndelag
70 000
Dysleksi, Nord-Trøndelag
25 000
Døveforeningen, Møre og Romsdal 
90 000
Døveforeningen, Nord-Trøndelag 
70 000
Døveforeningen, Trondeheim
100 000
Foreningen for Fragilt X-Syndrom
15 000
Foreningen for hjertesyke barn, Møre og Romsdal
10 000
Foreningen for hjertesyke barn, Nord-Trøndelag
10 000
Foreningen for Muskelsyke i Møre og Romsdal
15 000
Foreningen for Muskelsyke i Trøndelag
20 000
Funksjonshemmede Barns Familieforening
10 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Møre og Romsdal
500 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nord-Trøndelag
520 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Sør-Trøndelag
500 000
Føflekkreftforeningen
10 000
Gynkreftforeningen
10 000
Handikappede Barns Foreldreforening, Trøndelag
15 000
Harry Benjamin ressurssenter
5 000
HivNorge
15 000
Hjernesvulstforeningen Midt-Norge
15 000
Hvite Ørn Norge
10 000
Hørselshemmedes Landsforbund, Møre og Romsdal
50 000
Hørselshemmedes Landsforbund, Nord-Trøndelag
40 000
Hørselshemmedes Landsforbund, Sør-Trøndelag
100 000
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
15 000
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende - LUPE, Trøndelag
30 000
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende - LUPE, Møre og Romsdal
30 000
Landsforenigen for Kvinner med Bekkenleddsmerter, Møre og Romsdal
10 000
Landsforeningen for amputerte, Møre og Romsdal
15 000
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
15 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Møre og Romsdal 
150 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nord-Trøndelag
150 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Sør-Trøndelag 
170 000
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Nord-Trøndelag Fylkeslag
10 000
Landsforeningen for nyretransplanterte, Møre og Romsdal
15 000
Landsforeningen for polioskadde, Trøndelag
20 000
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Trøndelag
65 000
Landsforeningen for Ryggmargsskadde,  Trøndelag
20 000
LAR-Nett Norge
50 000
Lars Nord Vest
15 000
Lungekreftforeningen
10 000
Lymfekreftforeningen Midt Norge
15 000
Mental Helse, Møre og Romsdal
400 000
Mental Helse, Nord-Trøndelag
400 000
Mental Helse, Sør-Trøndelag
400 000
Mental Helse Ungdom
60 000
Morbus Addison Forening, Trøndelag
15 000
Morbus Addison Forening, Møre og Romsdal fylkeslag
20 000
MS-forbundet i Norge region Midt
60 000
Munn- og halskreftforeningen, avdeling Midt-Norge
15 000
Norges Astma og Allergiforbund, region midt
240 000
Norges Blindeforbund, Møre og Romsdal
50 000
Norges Blindeforbund, Nord-Trøndelag
50 000
Norges Blindeforbund, Sør-Trøndelag
60 000
Norges Fibromyalgi Forening, Sør-Trøndelag Fylkeslag 
20 000
Norges Handikapforbund, Nordvest
95 000
Norges Handikapforbund, Trøndelag
150 000
Norges Myalgisk Encefalopati forening, Sør-Trøndelag fylkeslag
80 000
NORILCO, Nord Trøndelag
20 000
NORILCO, Romsdal 
20 000
NORILCO, Sunnmøre
20 000
NORILCO, Sør-Trøndelag
40 000
Norsk Cøliakiforening, Møre og Romsdal
50 000
Norsk Cøliakiforbund, Nord-Trøndelag
50 000
Norsk Cøliakiforening, Sør-Trøndelag
50 000
Norsk Forbund for Svaksynte
10 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Nord-Trøndelag fylkeslag 
60 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Møre og Romsdal fylkeslag
95 000
Norsk forening for cystisk fibrose, region midt
20 000
Norsk forening for Ehlers Danlos syndrom
15 000
Norsk forening for nevrofibromatose, Møre og Romsdal
25 000
Norsk forening for nevrofibromatose, Trøndelag Fylkeslag
25 000
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta, avdeling Trøndelag
10 000
Norsk Forening for Slagrammede, Innherred
5 000
Norsk Lymfødemforening
10 000
Norsk MO-forening
5 000
Norsk Revmatikerforbund, Møre og Romsdal fylkeslag
150 000
Norsk Revmatikerforbund, Nord-Trøndelag fylkeslag
130 000
Norsk Revmatikerforbund, Sør-Trøndelag fylkeslag
150 000
Norsk Tourette Forening, Møre og Romsdal Fylkeslag
30 000
Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag
40 000
Parkinsonforeningen, Møre og Romsdal 
40 000
Parkinsonforeningen, Nord-Trøndelag 
30 000
Parkinsonforeningen, Sør-Trøndelag 
30 000
Psoriasis- og Eksemforbundet i Sør-Trøndelag
15 000
Psoriasis- og Eksemforbundet Møre og Romsdal
30 000
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO
320 000
Rådgiving om spiseforstyrrelser
30 000
Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner, Nordvest
105 000
Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner, Trøndelag
280 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep, Møre og Romsdal
300 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndealg
155 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep, Sør Trøndelag
310 000
Stiftelsen Amathea - veiledningstjeneste for gravide, Møre og Romsdal
103 000
Stiftelsen Amathea - veiledningstjeneste for gravide, Trøndelag
200 000
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge
60 000