Mange ja fra Beslutningsforum

Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) har fått ja fra Beslutningsforum for nye metoder til å brukes som førstelinjebehandling. I tillegg har Legemidlene krizotinib (Xalkori), baricitinib (Olumiant), sofosbuvir/velpatasir (Epclusa) og flere bløderpreparater har fått ja.


​​Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) er allerede tatt i bruk for pasienter i andrelinjebehandling, etter at kjemoterapi er benyttet.

Illustrasjonsbilde

Du kan lese mer om beslutningene i Beslutningsforum for nye metoder 22. mai her:

Flere med lungekreft får immunterapi 

Beslutningene for legemidlene krizotinib (Xalkori), baricitinib (Olumiant), sofosbuvir/velpatasir (Epclusa) og flere bløderpreparater