Lyser ut midler til praksis­studier

Helse Midt-Norge RHF lyser ut fem millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

Prosjektperioden er for studieåret 2017/2018, og midlene tildeles av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon.

Søknadsfristen er 2. mai kl. 15:00, og tildeling annonseres i mai. Fullstendig utlysningstekst og kontaktinformasjon finnes på Samarbeidsorganets nettsider.
 
Illustrasjonsbilde


Hvem kan søke?

Ansatte i både helseforetak og universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) kan søke, men det kreves dokumentert samarbeid mellom sektorene. 
Det kan søkes om inntil kr. 1 million per prosjekt, innen tre kategorier:

  1. kombinerte stillinger mellom UH-sektor og spesialisthelsetjenesten
  2. styrking av veilederkompetanse blant ansatte som veileder studenter i praksisstudier
  3. praksisforberedende tiltak for å gjøre studentene faglig forberedt til praksisstudier