Leverandører viste seg fram for Helseplattformen

De fire leverandørene som konkurrerer om å levere løsning for Helseplattformen, demonstrerte sine løsninger for et interessert publikum.

Helseplattformen er inne i en dialogfase og i gang med evaluering av innledende tilbud fra fire leverandører.

Tilbudene ble levert 3. mai, og i forrige uke var én dag satt av til hver leverandør der de kunne gå gjennom sitt tilbud og demonstrere løsningen de tilbyr.Leverandørkonferanse.jpg

I tillegg til ansatte i programmet var en rekke ressurspersoner invitert fra sykehus og kommuner for å følge med på presentasjonene.

Leverandørene er (i alfabetisk rekkefølge) Cerner, DXC, Epic og Tieto, alle med flere underleverandører.

Det som ble vist er svært konkurransesensitivt og kan ikke gjentas her. Flere av leverandørene kommenterte imidlertid at Helseplattformens kravspesifikasjon er stor, særdeles kompleks – og av en kvalitet utenom det vanlige, noe som motiverer til å jobbe for å kunne delta i programmet.  

Beskrivelsen av den ønskede løsningen, basert blant annet på innspill fra 400 medarbeidere fra hele helsetjenesten i Midt-Norge, er nokså detaljert. Blant annet er det utarbeidet en rekke brukerscenarier – situasjoner der pasient møter helsetjeneste i ulike situasjoner og sykdomsforløp – som leverandørene må bruke til å beskrive sine løsninger i detalj. Brukerscenariene er utarbeidet både fra pasientens perspektiv og som beskrivelse av ønsket funksjonalitet og brukervennlighet for helsepersonell.

Scenariene fungerer som manuskript for leverandørene, som har beskrevet punkt for punkt hvordan deres tekniske løsning vil fungere når pasienten møter helsetjenesten, ved registrering, diagnostisering, henvisninger, medisinsk behandling, legemiddelbruk, saksbehandling og så videre.

Flere av leverandørenes representanter bemerket også at helsetjenesten i Midt-Norge ligger langt framme i sin helhetlige tankegang om samhandling på tvers av de ulike forvaltningsnivåene, med pasienten i sentrum.

Helseplattformens anskaffelse er basert på såkalt konkurransepreget dialog. I løpet av dialogen vil antallet leverandører som fortsatt er med i konkurransen bli stadig mindre. Endelig kontrakt med én leverandør forventes signert i første halvdel av 2019.

Konkurransegrunnlaget med kravspesifikasjoner ligger offentlig tilgjengelig på  Helseplattformens nettside.