Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

Kromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus. 


 

​NIPT (non-invasiv prenatal testing) er en blodprøveanalyse som kan påvise kromosomavvik (trisomi) hos et foster. Testen kan påvise trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) og trisomi 13 (Pataus syndrom). 

Les hele saken på nettsidene til 

Beslutningsforum for nye metoder