Ja og nei til kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk legemidler til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom). 

Illustrasjonsbilde; hudundersøkelse

I Beslutningsforum for nye metoders møte 9. juni sto legemidler til to kreftformer på sakskartet.

Du kan lese mer om immunterapi til malignt melanom og manglende effektforskjell for lymfekreft på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder:

Ja og nei til kreftmedisiner