Investerer for en milliard

Investeringer for en milliard kroner og et resultatkrav noe lavere enn hva langtidsbudsjettet legger opp til. Det er Helse Midt-Norges ambisjoner for 2017.

 

​- Dette blir krevende for våre helseforetak, men vi har høye ambisjoner for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Som region ligger vi an til å levere et resultat som er bedre enn budsjett for 2016. Det er positivt, selv om vi må erkjenne at fjoråret også viser at driften er utfordrende, sier styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge RHF.

Budsjettet for 2017 legger opp til et samlet resultat på 221 millioner kroner for foretaksgruppen. Resultatet bygger på de budsjettvedtakene som helseforetakene i regionen har gjort. 

Investeringsbudsjettet for 2017 omfatter 472 millioner kroner i investeringer til bygg. Det omfatter 115 mill forprosjektet for nytt sykehus i Helse Møre og Romsdal i 2017. St. Olavs Hospital HF fortsetter byggingen på Østmarka med en planlagt investering på 92 mill, av dette er om lag 28 mill overført fra 2016. I Helse Nord-Trøndelag er det planlagt byggestart av nytt psykiatribygg i Levanger med en investeringsramme på 90 mill. For tiltak ved Molde sykehus er det lagt inn en 15 mill for utbedringer knyttet til brannsikkerhet og i forhold til inneklima. Øvrige investeringer i bygg er på samlet 145 mill. I tillegg er Helse Møre og Romsdal HF tildelt 15 mill i øremerkede midler til forsering av vedlikeholdsinvesteringer (statlig tiltakspakke).

Det er satt av 272 mill kr til investeringer i IKT og 208 mill. kr til MTU-investeringer i 2017. Det er ikke ført investeringskostnader knyttet til anskaffelsen av ny journalløsning for regionen. Men Helseplattformen er en av de store investeringene som skal realiseres i løpet av langtidsbudsjett-perioden.