Innovasjonsmidler 2017 tildelt

18 innovasjonsprosjekter i Helse Midt-Norge har fått innovasjonsmidler for 2017.  Prosjektene har fått tildelt totalt 13,5 millioner kroner. Det kom inn 48 søknader om finansiering av innovasjonsprosjekter i helseforetakene i regionen.

Illustrasjonsbilde innovasjon
Illustrasjonsbilde.

De fleste søknadene hadde høy kvalitet som kan skyldes at helseforetakene har fått egne innovasjonsrådgivere. Disse har bidratt med rådgivning for flere søknader. 

For å kunne søke, måtte prosjektleder være ansatt i minst 20 prosent stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge og prosjektet måtte også stille med 25 prosent egenfinansiering.

- Vi er godt fornøyd med kvaliteten på årets søknader til innovasjonsmidler. Det er viktig å stimulere til innovasjon i helseforetakene fordi innovasjonene vil bidra til å styrke heletjenesten vår, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Henrik Sandbu.

Av de 18 prosjektene som har fått tildelt midler er sju prosjekter kategorisert som tjenesteinnovasjon og elleve kategorisert som produktinnovasjon. Alle helseforetakene er representert i tildelingen. Noen av prosjektene som fikk tildelt midler i 2016 har også i år fått tildelt midler, men tolv av prosjektene er nykommere på årets tildelingsliste. 

Det vil bli ny utlysning av innovasjonsmidler i 2018.  Søkere oppfordres til å involvere innovasjonsrådgiverne i helseforetakene tidlig i søknadsprosessen.