HMN LAB har foretatt et nedvalg

Evaluering av leverandørenes første tilbud i anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem er gjennomført. Prosjektet har nå valgt hvem de ønsker å gå videre med.

Illustrasjonsbilde fra lab
Illustrasjonsbilde lab

​Prosjektet HMN LAB skal anskaffe og innføre nytt laboratoriedatasystem i Helse Midt-Norge. Anskaffelsen er delt inn i to områder, LIMS (nytt laboratoriedatasystem) og Medisinsk Genetikk. Prosjektet er et av de fire største prosjektene i Helse Midt-Norge akkurat nå.

Deltagere fra alle helseforetakene og Hemit har sammen utarbeidet konkurransegrunnlaget som underlag for de tilbudene som nå har blitt evaluert.

26. juni gikk fristen ut for å levere inn første tilbud, og prosjektet mottok sju tilbud.

Tilbudene har blitt evaluert i forhold til kriteriene pris, funksjonalitet og risiko. Gjennom mer enn 40 prosjektdeltagere har alle helseforetakene og Hemit vært involvert i dette arbeidet. Mandag 4. september ble den endelige sammenstillingen av første evaluering foretatt. 
Basert på evalueringsresultat, og i samsvar med informasjon gitt til leverandørene, har prosjektets styringsgruppe godkjent prosjektets innstilling til hvilken leverandør som ikke vil bli invitert inn i neste forhandlingsrunde. Leverandørene ble meddelt hvem som går videre i konkurransen torsdag 7. september.

LAB-prosjektets vignett

Følgende tilbydere inviteres til forhandlinger i september for området Medisinsk Genetikk:

-          Genial Genetic Solution Ltd
-          LabWare Limited
-          Tieto Norway AS

Følgende tilbydere inviteres til forhandling i september/oktober for området LIMS (nytt laboratoriedatasystem):

-          Cerner Norge AS
-          Epic Systems Corporation
-          Tieto Norway AS 

Nå starter flere uker med forhandlinger. Kontraktsinngåelse med vinnerne skal etter planen skje i starten av 2018.

Les tidligere nyhetssak: Kunngjør konkurransegrunnlaget