Helse Midt-Norge er stolt ambassadørbedrift for HUNT4

Helse Midt-Norge er stolt ambassadørbedrift for HUNT 4 som gjennomføres fra september 2017 til februar 2019.

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse. Til sammen har 120 000 personer samtykket til at helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter. Dette gjør HUNT til en meget betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

HUNT 4