Grønt lys for SNR

Forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) er godkjent av styret for Helse Midt-Norge. Utbyggingen kan dermed starte i 2018 og innflytting i nytt sykehus vil etter planen skje i 2022.

 

​- Dette er starten på en stor endringsprosess som ikke bare gjelder for Helse Møre og Romsdal, men for hele regionen. Isolert sett er prosjektet klar til å sjøsettes og at det startes opp innenfor de rammene som er satt. På vegne av hele styret vil jeg rette en takk til prosjektet og helseforetaket for arbeidet som er gjort. Og lykke til videre med å realisere SNR, sa styreleder Ola H. Strand da styret enstemmig fattet sitt vedtak og avsluttet med applaus.

SNR består av nytt akuttsykehus på Hjelset i Molde og etablering av et distriktsmedisinsk senter med poliklinikk og dagkirurgi i Kristiansund. I den samlede investeringsrammen på i overkant av fire milliarder kroner er det også satt av 200 millioner kroner til utbedring av bygningsmasse ved de andre sykehusene i Møre og Romsdal (Ålesund og Volda). Regjeringen har godkjent lånesøknad for prosjektet og første bevilgning er lagt inn i forslag til Statsbudsjett 2018 som vedtas av Stortinget.

Helse Møre og Romsdal HF vil ha ansvar for å gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt der fagmiljøene i Molde og Kristiansund slås sammen og forberede organisasjonen på nye fysiske rammer og rutiner. Gjennom utviklingsprosjektene skal nytenking, forbedring og kvalitet settes på dagsorden i alle faser av planleggingen. OU-prosjektene skal sikre god forankring og medvirkning, samt at det etableres tverrfaglige miljø for endringer. Alle prosjektgruppene får deltagere oppnevnt fra klinikker, ledere, helsepersonell, tillitsvalgte og verneombud.
For Sykehuset Nordmøre og Romsdal er det en forutsetning med stabil, robust og framtidsrettet IKT-løsning. Planleggingen av IKT for SNR skjer i tråd med Helse Midt-Norges strategiske og tekniske føringer, og i tett samarbeid med Helseplattformen og Hemit.

Helse Møre og Romsdal vil løse selve byggeprosjektet for nytt sykehus på Hjelset og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund gjennom en egen prosjektorganisasjon. Prosjektdirektør her er Helle Jensen fra Sykehusbygg HF.

Her finner du historikk og dokumentasjon knyttet til SNR

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.