Grefsenerklæringen mot vold mot barn

De fire regionale helseforetakene signerte mandag «Grefsenerklæringen mot vold mot barn». Det skjedde under Barneombudets Høynivåmøte.

- Et viktig tiltak som gjør at helsesektoren kommer tydelig på banen i arbeidet mot vold mot barn, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Dette er helseforetakenes budskap:

  • Bygge opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barna som avhøres ved Statens barnehus en medisinsk undersøkelse ut over de kliniske rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet. Dette er en del av de regionale helsefoetakenes sørge gor-ansvar. Undersøkelser som ikke krever spesialisert utstyr, skal foretas på barnehuset.
  • Etablere et nasjonalt klinisk nettverk for behandling av barn og unge med seksuelle atfedsproblemer. Det skal legges vekt på tverrfaglig samarbeid, blant annet med barnevernet. Helse Vest RHF skal lede nettverket.
  • Jobbe for bedre tjenestetilbud til familier der mor/far har alkoholproblemer eller psykiske lidelser. Dette skal gjøres gjennom strukturert oppfølging av barn som pårørende, ulike lavterskeltilbud som familieambulatorium og sped- og småbarnsteam, og bedre samhandling internt i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om dette hos Barneombudet​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.