Gjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenesten

De fire regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge. En rapport skal etter planen foreligge innen utgangen av året.

​I statsbudsjettet for 2017 har Stortinget bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak om basestrukturen for luftambulansen i Norge. 

Nåværende basstruktur i Helse Midt-Norge

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å gjennomgå den nasjonale basestrukturen. I årets oppdragsdokument fremgår det at prosjektering av luftambulansebase i Innlandet må inngå som en del av de regionale helseforetakenes samlede gjennomgang av basestrukturen og at gjennomgangen utgjør et beslutningsgrunnlag om luftambulansebase i Innlandet. 

En arbeidsgruppe med representanter fra hvert regionalt helseforetak, en representant fra luftambulansetjenesten og en ekstern vil lede  og analysere prosjektet. Det regionale fagdirektørmøtet skal fungere som styringsgruppe. 

Arbeidet med gjennomgang av basestruktur for luftambulansetjenesten skal etter planen være ferdig innen utgangen av året. Når den nasjonale rapporten er ferdigstilt blir den overlevert helse- og omsorgsdepartementet.