Forskningsmidler utlyses i mai

Årets utlysning av forskningsmidler vil publiseres 2.mai på nettsidene til Helse midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut om lag 60 millioner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i Midt-Norge. Søknadsfrist er 13.juni. 

 

Tildelinger vedtas i Regionalt samarbeidsorgan fot utdanning, forskning og innovasjon 1.november, og tidligste oppstart av prosjekter er 1.januar 2018.

Krav

Det kreves dokumentert samarbeid og ledelsesforankring i helseforetak for søkere som ikke er ansatt i helseforetak (f.eks. NTNU-ansatte). Forankringen finner sted på samme måte som tidligere år, ved at klinikken du samarbeider med, velges som søkerinstitusjon ved opprettelse av søknadsskjema. Når søknaden leveres, vil klinikksjefen du har valgt, få en epost om forankring som må besvares.

Søkere uten ansettelse 

Vi oppfordrer derfor søkere uten ansettelse i helseforetak til allerede nå å opprette kontakt med samarbeidspartnere og klinikksjefer i helseforetak for å forankre sine prosjekter. Som tidligere, vil prosjektsøknader uten reell forankring i helseforetak forkastes før vurdering.

Søknadskategorier

Med forbehold om endringer, er det forventet følgende søknadskategorier i årets utlysning:
-          Ph.d.
-          Postdoktor
-          Forsker
-          Flerårig prosjekt
-          Utenlandsstipend
-          Innovasjonsrettede stillinger (ph.d., postdoktor og forsker)

Merk at nettsidene er flyttet fra NTNU til Helse Midt-Norge, og all informasjon knyttet til utlysningen blir å finne på dette nettstedet. 

Har du spørsmål kan du kontakt sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no