Forskningsmidler 2018 lyses ut

Går du med et spennende medisinsk eller helsefaglig forskningsprosjekt i magen, men mangler finansiering? Årets utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2018 er publisert.

 

​eSøknad er åpent fram til søknadsfristen 13. juni klokken 15.00. 

Merk at du fra i år finner all informasjon om utlysningen på Helse Midt-Norge sine nettsider, og ikke på NTNU-sidene som tidligere.

Utlysning av forskningsmidler

Søknadsskjema/Application form (eSøknad)

Call for proposals

Krav

Det kreves dokumentert samarbeid og ledelsesforankring i helseforetak for søkere som ikke er ansatt i helseforetak (for eksempel NTNU-ansatte). Forankringen finner sted på samme måte som tidligere år, ved at klinikken du samarbeider med, velges som søkerinstitusjon ved opprettelse av søknadsskjema. Når søknaden leveres, vil klinikksjefen du har valgt, få en epost om forankring som må besvares. Som tidligere, vil prosjektsøknader uten reell forankring i helseforetak forkastes før vurdering.

Du finner mer informasjon om dette og andre krav til søknaden på Helse Midt-Norges nettside Forskningsmidler. Vi ber alle søkere sette seg godt inn i krav og retningslinjer for utlysningen før opprettelse av søknad.

Søknadskategorier

For 2018 lyses det ut midler innen følgende søknadskategorier:
- ph.d.
- Postdoktor
- Forsker
- Flerårig prosjekt (1-3 år, ½ -1 mill/år)
- Utenlandsstipend
- Innovasjonsrettede stillinger (ph.d., postdoktor og forsker)

Tildelinger vedtas i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon 1.november, og tidligste oppstart av prosjekter er 1.januar 2018. Tildelinger publiseres samme dag på Helse Midt-Norges nettside Forskning.

Felles Forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap (FFU) har samme søknadsfrist for forskningsmidler for 2018, 13.juni kl. 15:00. Mer informasjon om denne utlysningen finner du på nettsidene til Felles Forskningsutvalg.

Har du spørsmål, kan du kontakte sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no