Forskning og innovasjon styrker kvalitet på pasientbehandlingen

Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2016

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

illustrasjonsfoto
 

- Synliggjøring av resultater fra forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten er viktig for omdømmet blant beslutningstakere, det politiske miljøet og publikum generelt, sier administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF. – Rapporten gir et interessant innblikk i forskningsprosjekter er av stor betydning for pasientbehandlingen.

Rapporten ble overlevert statssekretær Anne Grethe Erlandsen under et forskningsseminar i departementet 15. juni.

Helseforetak og private sykehus bruker årlig cirka 3,6 milliarder kroner på forskning. Hele 22 prosent av disse midlene går til kreftforskning.

I rapportens presentasjon av nasjonale nøkkeltall for forskning fremgår det at brukermedvirkningen i forskningsarbeidet øker betydelig. I 2014 gikk 20 prosent av forskningsmidlene til prosjekter med brukermedvirkning. I 2016 er denne andelen økt til 45 prosent. 

Presenterer 18 forskningsprosjekter
De regionale helseforetakene presenterer i rapporten atten forsknings- og innovasjonsprosjekter som alle er til pasientens beste. Prosjektene omfatter blant annet forhold som bruk av oransje briller gir bedring for maniske pasienter, unødig frykt for idrettsdødsfall hos barn med medfødt hjertefeil, unge gutters røyking kan gi deres fremtidige barn astma og banebrytende forskningssamarbeid om reindriftas hverdag

Helse Midt-Norge er representert ved flere forskningspresentasjoner:

 «Ultralyd for alle». Prosjektleder: Hans Torp, professor NTNU og Arne Seternes, overlege og karkirurg ved St.Olavs Hospital.

«STYRK» Prosjektleder: Bård Kulseng, overlege, Phd og leder av Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital

«Norstent». Prosjektleder: Kaare Harald Bønaa, overlege og professor i hjerte og kar epideepidemiologi ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk  St.Olavs Hospital.

Forskningsrapporten