Fedme-utfordring på Fremtidscamp

I løpet av fire dager deltok femti ungdommer på Fremtidscamp for å finne løsninger på hvordan man skal endre kosthold og øke aktivitetsnivået for å forebygge fedme. For å få en bedre forståelse av utfordringsbildet, ble ungdommene invitert til Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital. 

​- Fedme er en økende belastning for både individ og samfunn, og epidemien vil beslaglegge store deler av ressursene i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsket derfor å få de unges perspektiv og forslag til løsninger på hvordan vi kan forebygge den kommende fedme-epidemien, sier overlege Bård Kulseng.

Bård Kulseng mottar rapporten fra en av gruppene som har jobbet med fedme-utfordringen fra Helse Midt-Norge.

En gang i året samles ungdom mellom 17 og 20 år med erfaring fra ungdomspolitiske parti og frivillige organisasjoner, og som har ambisjoner om å ta ledende roller i samfunnet, på Fremtidscamp. Deltakerne skal bruke all sin kunnskap og kreativitet for å jobbe med viktige utfordringer, spilt inn av eksterne problemeiere. En av disse problemeierne var Helse Midt-Norge i regi av Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital.

Siste dag av fremtidscampen ble avrundet på FRAM, studentenes innovasjonskollektiv på NTNU Gløshaugen, der deltagerne presenterte sine løsninger ovenfor problemeierne. I tillegg til den muntlige presentasjonen, fikk problemeierne utdelt rapporter fra gruppenes arbeid.

Det diskuteres nå hvordan arbeidet som ungdommene har gjort skal inkluderes i pågående og kommende prosjekter ved Senter for Fedmeforskning og Innovasjon.

- Det er viktig at vi tør å ta i bruk nye metoder og bevege oss ut på nye arenaer som blant annet Fremtidscamp for å møte utfordringene vi står ovenfor i spesialisthelsetjenesten, avslutter konstituert fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF.