Får lån til Ålesund sjukehus

Styret for Helse Midt-Norge RHF har sagt ja til å gi et lån på 85 millioner kroner til Helse Møre og Romsdal HF for å starte arbeidet med rehabilitering av fasaden ved Ålesund sjukehus.

illustrasjonsfoto
Foto: Helse Møre og Romsdal HF
Sist vinter ble det opp daget skadde fasadeplater ved høyblokka på Ålesund sjukehus og nærmere undersøkelser avdekt at alle fasadene ved høyblokka på sykehuset må skiftes. Rehabilitering av fasadene er planlagt i tre byggetrinn. Første trinn med en ramme på 85 millioner kroner gjelder sør- og vestfasadene som må gjennomføres snarest mulig.

Helse Møre og Romsdal har ikke selv mulighet til å finansiere tiltaket på nåværende tidspunkt . Det er bakgrunn for at helseforetaket får et langsiktig regionalt lån til gjennomføring av fase 1 som må startes allerede nå i høst. Tidsrammen for byggetrinn 2 og 3 er ikke like kritisk for driften av Ålesund sykehus, og det legges derfor opp til at denne del av rehabiliteringen behandles som en del av langtidsbudsjettet.