Ett ja og ett nei

Beslutningsforum sier ja til å ta i bruk et kreftlegemiddel og nei til å innføre et annet. Beslutningen om to legemidler til behandling av hepatitt C offentliggjøres 7. februar. 

​Beslutningsforum for nye metoders drøftet i sitt møte 23. januar 2017 om fire legemidler skal tas i bruk i offentlige sykehus. Du kan lese mer om beslutningene på nettsidene til Beslutningsforum for ny metoder:

Ett ja og ett nei