Endringer i styrene

Helse Midt-Norge RHF endrer sin styrerepresentasjon i tre av helseforetakene i regionen.  Endringen ble stadfestet gjennom foretaksmøter onsdag 5. april og gjelder ut inneværende styreperiode, fram til februar 2018.

Eierdirektør Jan Eirik Thoresen får avlastning på grunn av helsemessige årsaker. Dag Helge Hårstad blir hans erstatter i styret for St. Olavs Hospital HF og Gunn Fredriksen overtar i styret for Helse Nord-Trøndelag. Fredriksen overtar også for Torbjørg Vanvik i styret for Helse Møre og Romsdal HF. Vanvik er i dag programdirektør for Helseplattformen, en krevende oppgave som ikke er forenlig med å ivareta styrevervet.

Både Hårstad og Fredriksen er i dag ansatt i Helse Midt-Norge RHF sin eieravdeling og har lang fartstid som ledere i foretaksgruppen.

Gunn Fredriksen
Gunn Fredriksen blir nytt styremedlem i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF.
Dag Helge Hårstad
Dag Helge Hårstad blir nytt styremedlem i St. Olavs Hospital HF.

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.