Endelig ja til brystkreftmedisin

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling. 

Illustrasjonsbilde brystkreft
 

​​Legemiddelet kan brukes etter førstelinjebehandling for pasienter med HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Rundt 100 kvinner per år i Norge kan være aktuelle for denne behandlingen.

Les hele saken på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder.