Barn som pårørende konferanse 2017

Årets regionale Barn som pårørende konferanse arrangeres mandag 27.november 2017.

 

Overordnet tema for konferansen er barn som pårørende i ulike pasientforløp. Den regionale dagskonferansen vil foregå på Scandic Hell, Stjørdal. Konferansen arrangeres i samarbeid med helseforetakene ved regionalt nettverk Barn som pårørende.

Formålet med konferansen er fokus på godt forebyggende arbeid hos barn som pårørende, pasientforløpet, brukermedvirkning og samhandling.

Program (merk at endringer kan forekomme)

Påmelding: Barn som pårørende konferansen 2017