Barn som pårørende konferanse 2017

Årets regionale Barn som pårørende konferanse arrangeres mandag 27.november 2017.

 

Den regionale dagskonferansen vil by på historier fra pårørende og pasienter og vi vil få et innblikk i hva som gjøres i Midt-Norge både innen kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Overordnet tema for konferansen er barn som pårørende i ulike pasientforløp. Konferansen vil foregå på Scandic Hell, Stjørdal, og arrangeres i samarbeid med helseforetakene ved regionalt nettverk Barn som pårørende.

Formålet med konferansen er fokus på godt forebyggende arbeid hos barn som pårørende, pasientforløpet, brukermedvirkning og samhandling.

Barn som vokser opp med foreldre som er alvorlig syke og skadde, psykisk syke eller rusavhengige kan selv være i faresonen for å utvikle sykdom. Bekymringene og ansvaret foreldrene har for sine barn kan også være med på å forsinke tilfriskningen.

Vi ønsker å invitere følgende målgrupper:
  • Pårørende
  • Interesse- og brukerorganisasjoner
  • Ledere
  • Fastleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
  • Kompetanse og forskningsmiljø
  • Barnevern
  • Barnehager, skole og helsesøstre 

Program (merk at endringer kan forekomme)

Påmelding: Barn som pårørende konferansen 2017