364 millioner i pluss i 2016

Helse Midt-Norge gjorde opp 2016 med et resultat på 364 millioner kroner. Det er over 100 millioner kroner bedre enn budsjett.

Illustrasjon fra filmen om årsberetning 2016 med administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF

​- Det er tilfredsstillende at foretaksgruppen samlet sett også i 2016 styrket vår økonomiske posisjon. Vi trenger solid økonomi når vi skal realisere planene for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og anskaffe ny elektronisk pasientjournal for innbyggerne i Midt-Norge. Det er uten tvil utfordrende for våre helseforetak å kunne finne inndekning når nye kostbare medisiner introduseres, flere pasienter får behandling og kvaliteten øker, men resultatene fra 2016 viser at det gjøres svært godt arbeid på mange fronter, sier styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge RHF.

Tallene fra helseforetakene viser at foretaksgruppen ikke har innfridd målet om sterkest vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling (den gylne regel) i fjor. Kravet er forsterket og blir fulgt opp i 2017.

Fjoråret ble gjort opp med historisk lav ventetid til behandling, antall fristbrudd er nær null og den årlige PasOpp-undersøkelsen fra Kunnskapssenteret viser at regionen har landets mest fornøyde pasienter. Det er utviklet og tatt i bruk 30 regionale pasientforløp og gjort vedtak om regionale planer for psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet og svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg.