120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

De regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).


Illustrasjonsbilde

Forskningsprogrammet KLINBEFORSK skal støtte gjennomføring av store, nasjonale forskningsprosjekter av stor betydning for fremtidig pasientbehandling. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert av de tildelte prosjektene mottar en støtte på mellom 10 og 20 millioner kroner.


- Tildelingen har stor tematisk spredning, og det er særlig gledelig at det i denne runden også er gitt støtte til et prosjekt innen psykisk helsevern, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Programmet eies av de fire regionale helseforetakene og administreres og koordineres av Helse Sør-Øst RHF. Tildelingen ble besluttet i møte mellom de administrerende direktørene den  20. november og finansieringen ble innvilget i tråd med innstillingen fra vurderingskomitéen. 


Slik er prosjektmidlene fordelt:
ProsjekttittelSøkerinstitusjonProsjektlederBudsjett      
BEta-Blocker Treatment after Acute Myocardial Infarction in revascularized patients with preserved left ventricular systolic function (BETAMI trial)HSØ – Oslo universitetssykehus HFDan Atar14 999 000
Improved prediction of outcome by global strain and mechanical dispersion in patients with myocardial infarction. heart failure and primary prophylactic internal defibrillator.HSØ – Oslo universitetssykehus HFThor Edvardsen17 775 000
Establishment of Molecular profiling for Individual clinical routine Treatment decisions in Early Breast Cancer (EMIT) – clinical trialsHSØ – Oslo universitetssykehus HFBjørn Naume20 000 000
BackToBasicHSØ – Oslo universitetssykehus HFJohn-Anker Zwart17 847 000
Innovative steroid treatment to reduce asthma development in first-time rhinovirus induced wheezing – INSTARHMN – St. Olav's Hospital HFHenrik Døllner20 000 000
Immunotherapy for Hematological Malignancies- A Path to CureHMN – St. Olav's Hospital HFHenrik Hjorth-Hansen9 862 000
Changing the specialist mental health careHV – Helse Bergen HFGerd Kvale20 000 000