-Det var her livsgleden kom tilbake

-På Vegsund DPS vart eg møtt med kjærleik! Eg møtte menneske som tok imot meg slik eg var, og som tok veldig godt vare på meg! Eg kjempa med ei alvorleg tvangsliding(OCD), depresjon og angst heile døgnet ,sier Elin (42 år) 

Foto: Terje Visnes
Fra 1. juni 2016 har Helse Midt-Norge prøvd ut medikamentfrie tilbud innen psykisk helsevern. Det er Vegsund DPS i Helse Møre og Romsdal som har utviklet og testet ut tilbudet i regionen og det er her Elin 42 år fikk behandling i åtte uker.

- Vekene gjekk fort og eg vart betre og betre for kvar dag. Dette er den beste behandlinga eg kunne ha fått, for å klare å kome meg tilbake til kvardagen, avslutter hun.

Elins historie kan du lese  i nyhetsbrevet fra Vegsund Distrikts Psykiatriske Senter (DPS).


Medikamentfrie forløp i Helse Midt Norge

Vegsund har satt sammen et medikamentfri forløp hvor tett oppfølging, intensivering av tiltak og systematisk tilnærming, skal gi økt behandlingseffekt og endring som varer. Pasientens ressurser, målsetning og medvirkning er i sentrum.  
 

Målgruppe:

•       Personer som ikke hatt tilfredsstillende effekt av tidligere behandlinger inkludert medisiner
•       Personer som over tid opplev tap av adekvat mestring på flere livsområde
•       Personer med alvorlig og kronisk depresjon, angst eller langvarige relasjonsproblem
•       Kapasitet til å ta et intrapsykisk perspektiv på eigne problem
 
Fra august har de doblet kapasiteten på tilbudet og de har mange pasienter som har søker seg til det medikamentfrie tilbudet, men de skulle ønske at flere fikk henvisning fra hele regionen. De aller fleste henvisingene kommer fra Møre og Romsdal.

Medikamentfri behandlingstilbud har også en egen Facebookgruppe:
Her  finner du informasjon om behandlingsprogrammet  for medikamentfri behandling i psykisk helsevern: