Vedtatt høring av Strategi 2030

Nå sender Helse Midt-Norge forslag til Strategi 2030 ut på høring. Strategien viser vei for hvordan spesialisthelsetjenesten må endre seg i takt med resten av samfunnet. Målet er å skape fremragende helsetjenester for pasienten.

 

Helse Midt-Norges ambisjon er å tilby befolkningen i Midt-Norge fremragende helsetjenester. Det betyr at den enkelte pasient skal tilbys den beste tilgjengelige kunnskapsbaserte behandlingen som er tilpasset hans eller hennes konkrete situasjon og behov for behandling eller mestring. Fremragende helsetjenester betyr også at vi evner å prioritere og ser helsetjenesten som en helhet innenfor de ressurser vi har til rådighet.

Helse Midt-Norge må ha strategier, kultur, lederskap og medarbeidere som møter utfordringene, til det beste for pasientene.

Strategien vil legges ut til åpen høring i løpet av kommende uke. Brukerorganisasjoner, kommunene i regionen, ansatte og andre som ønsker å si sin mening, inviteres til å delta. Det vil i tillegg bli lagt opp til å gi høringsinnspill på nett.

Høringsfrist: 30. september i år.

Høringsdokumentet

Mer om Strategi 2030