Utsetter sak om for tidlig fødte

Helse Midt-Norge legger ikke fram styresak om framtidig organisering av tilbudet til for tidlig fødte barn nå i juni.

Illustrasjonsbilde
 

Saken blir lagt fram for beslutning til høsten.

- Vi ønsker å ha med alle perspektiver før vi gjør en grundig vurdering og legger fram saken for beslutning i styret for Helse Midt-Norge RHF. Planen er å legge fram saken i høst, sier fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen.