Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C

Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3.

 

​Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3.

Du kan lese mer om dette på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder:

Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C