Utlysning: Midler til pasientsikkerhet

Driver du med et prosjekt innen pasientsikkerhet, eller ønsker du å starte et? Helse Midt-Norge utlyser nå midler til pasientsikkerhetsprosjekter som skal bidra til å utvikle tjenesten i tråd med pasientsikkerhetsprogrammets målsettinger.

 

​Total ramme for utlysningen er inntil 4,5 millioner. Det kan ytes tilskudd per prosjekt i størrelsesorden 50 000 – 300 000 kroner, men spesielle prosjekter med økonomiske- eller tidsrammer ut over dette vil også bli vurdert.

Søknadsfrist 25. april

Det oppfordres til å utarbeide søknader i et samarbeid mellom helseforetakene der det er mulig.

Hvem kan søke?

Her kan du se mer om søknadsprosedyrer, forpliktelser og kriterier for tildeling:

Utlysningsbrev

Program for pasientsikkerhet

Helse Midt-Norge har etablert et femårig program for kvalitet og pasientsikkerhet. Programmet ble vedtatt etablert av styret i Helse Midt-Norge RHF i desember 2013 og er knyttet tett opp mot det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, I trygge hender.

Programmets overordnede mål er å øke pasientsikkerheten ved å:
 • redusere pasientskader
• bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
• forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten