Utlysning av tilskudd til helsefremmende aktivitet 2017

Midler til brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid som Helse Midt-Norge ønsker å støtte. Søknadsfrist for midler til 2017 er 1. desember

Illustrasjonsbilde av tre eldre menn på fjellltur
 

​Tilskuddene utlyses 1. oktober hvert år og har fast søknadsfrist 1. desember. Det er bare brukerorganisasjoner som har tilhørighet i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal som kan søke.

Retningslinjene for tildeling er laget i samarbeid med Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF. Disse finner du her.

Søknadsskjema

Søknaden kan bare leveres elektronisk på dette skjemaet

Det elektroniske søknadsskjemaet kan ikke mellomlagres, men vi har laget et kladdeskjema som du kan bruke til å samle alle opplysninger før du fyller ut søknadsskjemaet. Kladdeskjemaet finner du her.

Fikk du støtte til aktiviteter i 2016?

Om du fikk støtte til inneværende år skal du rapportere inn hva pengene ble brukt til samtidig som du søker om midler for neste år.

Fikk du støtte og ikke skal søke om midler for 2017 må du rapportere inn for aktiviteten i 2016 på et eget skjema som du finner her

Både kladdeskjemaet og rapporteringsskjemaet for 2017 er i .docx-format. Om du ønsker å bruke et annet dokumentformat (for eksempel .odf) kan du sende oss en e-post

Har du spørsmål om utlysningen kan du også sende oss en epost

For 2016 ble det forelt omlag 7,8 millioner kroner. Oversikten over hvilke organisasjoner som fikk midler finner du her