Utlysning av innovasjonsmidler

Vi lyser nå ut midler for å styrke satsingen på innovasjon i Helse Midt-Norge. Søknadsfrist er 12. september 2016.

Et bærekraftig helsevesen trenger løsninger som møter fremtidens utfordringer, og for å oppnå dette må instrumenter som forskning og innovasjon tas i bruk. Med innovasjon mener vi utvikling av nye produkter, tjenester eller organisasjonsformer som bidrar til en styrket helsetjeneste.

Du finner all informasjon om utlysningen på temasiden innovasjon:

Innovasjon i Helse Midt-Norge