Utlysning av FOU-og såkornmidler

Vi Utlyser FoU-midler og såkornmidler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og NTNU/høgskolene i 2017. Søknadsfrist er 13. juni 2016 kl. 15:00.

illustrasjonsfoto

​Helse Midt-Norge RHF avsetter hvert år betydelige midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helse i regionen.

I årets utlysning er det gjort en del endringer fra tidligere år som søker må kjenne til før arbeidet med søknaden begynner. Dette gjelder blant annet definisjon av søkerinstitusjon og lederforankring.

Du finner alle utlysningene på nettsidene til:

Samarbeidsorganet for Helse Midt-Norge RHF og NTNU

Detaljer om utlysningen fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og høgskolene finner du her:

Utlysning av FOU- og såkornmidler i samarbeid med høgskolene

Her kan du som forsker eller skal forske finne informasjon om forskning i regionen vår:

Forskning i Helse Midt-Norge