To ja og fire nei fra Beslutningsforum

Pembrolizumab (Keytruda) innføres til behandling av ikke-småcellet lungekreft. Dette var en av seks metoder som Beslutningsforum vurderte. Ytterligere ett legemiddel blir innført, mens fire andre metoder fikk nei.

 

​Beslutningsforum for nye metoders oppgave er å si ja eller nei til å innføre nye, ofte kostbare, metoder i norske offentlige sykehus. Beslutningene fattes etter en grundig vurdering av metodene. Legemidler vurderes av Statens Legemiddelverk, i såkalte metodevurderinger.

I Beslutningsforums møte 26. september 2016 sto seks metoder på sakslista. Du kan lese utfallet på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder:

To ja og fire nei fra Beslutningsforum