Tildeling: Midler til brukerorganisasjoner

Helse Midt-Norge har fordelt midler til helsefremmende arbeid til brukerorganisasjoner i regionen.

I år ble det fordelt ca 7,8 millioner kroner

Det regionale helseforetaket lyser hver høst ut midler som frivillige organisasjoner kan bruke til å drive helsefremmende arbeid for. Pengene skal brukes til å drive organisasjonene, og til opplærings- og opplysningsaktiviteter, både overfor pasienter, pårørende, brukerrepresentanter i råd og utvalg og helsepersonell.

Retningslinjer for tildeling

Tilskudd til brukerorganisasjoner i Midt-Norge 2016
Organisasjon Beløp
ADHD Norge Møre og Romsdal70 000
ADHD Norge Nord-Trøndelag65 000
Arbeidsmiljøskaddes landsforening Møre og Romsdal,
Sogn og fjordane
10 000
Arbeidsmiljøskaddes landsforening Trøndelag15 000
Autismeforeningen i Møre og Romsdal25 000
Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag30 000
Barnekreftforeningen Trøndelag10 000
Bipolarforeningen Norge15 000
Blodkreftforeningen Midt-Norge15 000
Carcinor Midt-Norge10 000
Cerebral Parese Foreningen Trøndelag30 000
Diabetesforbundet Nord-Trøndelag40 000
Diabetesforbundet Sør-Trøndelag50 000
Dysleksi Nord-Trøndelag25 000
Døveforening, Møre og Romsdal80 000
Døveforening, Nord-Trøndelag60 000
Døveforening, Trondheim80 000
FIRE - Stiftelsen Ett skritt videre30 000
For Fangers Pårørende15 000
Foreningen for Fragilt X-Syndrom
15 000
Foreningen for hjertesyke barn Nord Trøndelag10 000
Foreningen for hjertesyke barn Sør-Trøndelag10 000
Foreningen for muskelsyke Møre og Romsdal15 000
Foreningen for muskelsyke Trøndelag20 000
Funksjonshemmede Barns Familieforening,
Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
10 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Møre og Romsdal
480 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Nord-Trøndelag
500 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Sør-Trøndelag480 000
Føflekkreftforeningen, landsdekkende10 000
Gynkreftforeningen, landsdekkende10 000
Handikappede barns foreldreforening, Sør-Trøndelag15 000
Harry Benjamin ressurssenter5 000
HivNorge15 000
Hjernesvulstforeningen Midt-Norge10 000
Hørselshemmedes Landsforbund Møre og Romsdal40 000
Hørselshemmedes Landsforbund Nord-Trøndelag30 000
Hørselshemmedes Landsforbund Sør-Trøndelag - Hørselsboksen90 000
Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser10 000
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde15 000
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende,
Møre og Romsdal
30 000
Landsforbundet for Utviklingshemmede og pårørende, Trøndelag30 000
Landsforeningen for amputerte Møre og Romsdal15 000
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord10 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke,
Møre og Romsdal 
90 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nord-Trøndelag80 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Sør-Trøndelag105 000
Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter
Trøndelag
10 000
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte,
Møre og Romsdal 
10 000
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte,
Nord-Trøndelag fylkeslag
10 000
Landsforeningen for Polioskadde Trøndelag20 000
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse,
Fylkesstyret Møre og Romsdal
105 000
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse,
Trøndelag
65 000
Landsforeningen for Ryggmargskadde avd. Trøndelag20 000
Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer
avd. Trøndelag
10 000
LAR-Nett Norge20 000
Lymfekreftforeningen Midt Norge15 000
Lymfødemforening, Nord-Trøndelag10 000
Mental Helse Møre og Romsdal385 000
Mental Helse Nord-Trøndelag440 000
Mental Helse Sør-Trøndelag390 000
Mental Helse Ungdom50 000
Morbus Addison avdeling Trøndelag
15 000
Morbus Addison Forening  Møre og Romsdal fylkeslag20 000
MS-forbundet, Region Midt40 000
Norges Astma og Allergiforbund, region midt205 000
Norges Blindeforbund Møre og Romsdal40 000
Norges Blindeforbund Nord-Trøndelag40 000
Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag50 000
Norges Fibromyalgiforbund, Sør-Trøndelag fylkeslag 20 000
Norges Handikapforbund Nord-vest85 000
Norges Handikapforbund Trøndelag135 000
Norges myalgisk encefalopati forening,
Sør-Trøndelag fylkeslag
60 000
Norsk Cøliakiforening avdeling Nord Trøndelag40 000
Norsk Forbund For Svaksynte20 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Møre og Romsdal80 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Nord-Trøndelag fylkeslag
50 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Sør-Trøndelag Fylkeslag
50 000
Norsk Forening for Cystisk Fibrose, region midt
20 000
Norsk Forening for Ehlers Danlos syndrom
15 000
Norsk Forening for Nevrofibromatose Møre og Romsdal
25 000
Norsk Forening for Nevrofibromatose Trøndelag Fylkeslag25 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og
mage-og tarmkreft, avd. Romsdal
20 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og
mage-og tarmkreft, Nord Trønde lag
20 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og
mage-og tarmkreft, Sunnmøre
20 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og
mage-og tarmkreft, Sør-Trøndel ag
40 000
Norsk Revmatikerforbund Møre og Romsdal fylkeslag105 000
Norsk Revmatikerforbund Nord-Trøndelag fylkeslag100 000
Norsk Revmatikerforbund Sør-Trøndelag fylkeslag110 000
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening15 000
Norsk Tourette Forening, Møre og Romsdal fylkeslag20 000
Norsk Tourette Forening, Trøndelag fylkeslag30 000
Nye Pluss - hivpositives landsforening10 000
Parkinsonforening, Nord Trøndelag30 000
Parkinsonforening, Sør-Trøndelag 30 000
Personskadeforbundet Sør-Trondelag Fylkeslag10 000
Prostataforeningen i Sør-Trøndelag8 500
Psoriasis- og eksemforbundet, Nord- Trøndelag25 000
Psoriasis- og eksemforbundet, Sør-Trøndelag25 000
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon320 000
Rådgivning om spiseforstyrrelser30 000
Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes
Organisasjoner Trøndelag
240 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep,
Møre og Romsdal
300 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep,
Nord-Trøndelag
155 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep,
Sør-Trøndelag
310 000
Stiftelsen Amathea - veiledningstjeneste for gravide,
Møre og Romsdal
103 000
Stiftelsen Amathea - veiledningstjeneste for gravide,
Trøndelag
200 000
Stoffskifteforbundet Region Midt-Norge35 000
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge60 000