Tildeling forskningsmidler 2017

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU og Felles Forskningsutvalg for St. Olavs og NTNU har tildelt forskningsmidler for 2017.  Årlig lyses midler ut fra Helse Midt-Norge RHF til medisinsk- og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling for forskere i regionen.

 

For  å få en oversikt over tildelingen, kan du lese mer på nettsidene til Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU og nettsidene til Felles forskningsutvalg.

Tildeling av forskningsmidler for 2017

Tildelinger fra Felles forskningsutvalg

Les mer om forskning i Helse Midt-Norge på våre temasider:

Forskning i Helse Midt-Norge