Temadiskusjon Strategi 2030 i styret

Styret i Helse Midt-Norge RHF fikk i dag presentert aktuelle diskusjonstemaer for Strategi 2030. Bakbildet for en ny strategi er å skape pasientens helsetjeneste.

Før styret fikk presentasjon av diskusjonstemaene for Strategi 2030, presenterte Andreas Moan den Nasjonale helse- og sykehusplanen. Andreas Moan har vært rådgiver dr. med. i Helse- og omsorgsdepartmentet i arbeidet med den Nasjonale helse- og sykehusplanen.

Den nasjonale planen presenterer utfordringsbilder som må ivaretas i arbeidet med Strategi 2030.

Styremøte i Helse Midt-Norge RHF 17. desember 2015

– Den nasjonale planen må legges til grunn for arbeidet med ny strategi i Helse Midt-Norge. Den presenterer et utfordringsbilde som må ivaretas, sa samhandlingsdirektør i Helse Midt-Norge Daniel Haga da han presenterte temadiskusjonen for styret.  

Temavalgene er:

  • Den nye pasientrollen – pasientens helsetjeneste
  • De store dilemmaer i helsetjenesten
  • Arbeidskraft og kompetanse
  • Fra fragmentert til helhetlig tjeneste

– Det er et viktig og spennende arbeid som ligger i Strategi 2030. Vi må tenke utenfor boksen og ta opp ressursproblematikk, sa flere styremedlemmer.

Her finner du kortversjonen av Nasjonal helse- og sykehusplan

Her finner du presentasjonen om Strategi 2030 som Daniel Haga holdt for styret