Tar i bruk nytt økonomi- og logistikksystem

Helse Midt-Norge tar i bruk nytt økonomi- og logistikksystem i 2016. Først ut er Helse Nord-Trøndelag, Helse Midt-Norge RHF og Helse Midt-Norge IT (HEMIT).

​Det er gjennom lang tid lagt ned et betydelig arbeid for å forberede oppstarten og nå er man i gang med opplæring og teknisk start av løsningen. Opplæringsaktivitetene startet 4. april og det vil gjennomføres en rekke kurs i april måned.

Foretakenes virksomhetsdata knyttet til økonomi- og logistikkløsningen kvalitetssikres og vil legges inn i det nye systemet i løpet av april og mai. Dette er opplysninger som leverandører, kunder, varebeholdninger, artikler og regnskapsdata. Integrasjoner med øvrige systemer i Helse Midt-Norge kobles opp i løpet av april og mai.

For å sikre en best mulig overgang til nytt system er det hensiktsmessig at registrering av løpende økonomi- og logistikktransaksjoner starter i forbindelser med et månedsskifte og vil starte i månedsskiftet mai/juni.