Svak økning i pasientskadeerstatninger

Norsk Pasientskadeerstatning har offentliggjort årsrapport for 2015. Svak økning i antall saker og utbetalinger i Midt-Norge. Fortsatt lavere enn toppåret 2011

- Pasientsikkerhet har høy prioritet for Helse Midt Norge, og vi følger disse tallene med interesse. Man må imidlertid være klar over at saker som har gått gjennom Norsk Pasientskadeerstatning som regel ligger mange år tilbake i tid, og det er ikke korrekt å bruke slike tall til å si noe om dagens situasjon, sier Fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen.
Fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen
Norsk Pasientskadeerstatning - NPE - gir hvert år ut en rapport som viser utviklingen i erstatningssaker. Årets rapport dekker perioden 2011 - 2015. Antallet meldte saker har økt jevnt men svakt i disse årene. Direktør Rolf Gunnar Jørstad mener at en del av forklaringen på økningen kan være at ordningen er blitt bedre kjent blant pasientene. I Midt-Norge har antallet saker fulgt trenden for resten av landet.

Størrelsen på utbetalingene har økt siden 2013, men er fortsatt noe lavere enn i toppåret 2011. På landsbasis har utbetalingene gått noe ned i perioden. 14 % av alle behandlinger i Midt-Norge ender med en pasientklagesak, men av disse er det kun 34 % som får medhold. Dette er på nivå med resten av landet. Den største andelen av erstatningssaker gjelder ortopedisk behandling, som også er det fagområdet som har flest behandlinger i løpet av et år.

Kvalitet og pasientsikkerhet
Les rapporten hos Norsk Pasientskadeerstatning  ​