Styret for Helse Midt-Norge fortsetter

Helse og omsorgsministeren oppnevnte i dag styremedlemmer for de regionale helseforetakene på foretaksmøtet og det er ingen endringer av styret for Helse Midt-Norge RHF. Ola H.Strand fortsetter som styreleder.

Styret for Helse Midt-Norge RHF er valgt for en periode på to år og består av følgende styremedlemmer:

 

  • Ola H. Strand (leder)
  • Paul Steinar Valle (nestleder)
  • Brit Tove Welde
  • Liv Stette
  • Vigdis Harsvik
  • Tore Kristiansen

 

Meldemmer valgt av og blant ansatte:

  • Ivar Østrem
  • Randulf Søberg
  • Ellen Wøhni

 

Les mer om Styret i Helse Midt-Norge RHF på Styreadministrasjonen: https://ekstranett.helse-midt.no/1001/default.aspx