Stor variasjon i reinnleggelser

Blant kommunene varierer andelen reinnleggelser av eldre i sykehus fra under ti prosent til over det dobbelte. I Helse Midt-Norge RHF har man en høyere andel reinnleggelser totalt sett og sannsynligheten for at en pasient blir reinnlagt for astma/kols og hjertesvikt er høyere enn i andre deler av landet.

Det fremgår av rapporten «Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse av eldre etter sykehusopphold – Resultater for 2015» som legges frem i dag fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.
 
Tilgjengelighet og nærhet
Seksjonsleder Jon Helgeland i Kunnskapssenteret er ansvarlig for rapporten. Han setter de store forskjellene i sammenheng med tilgjengelighet og nærhet til sykehus.
  -Jo nærmere kommunen er et sykehus, desto lettere er det for eldre å bli reinnlagt. Vi ser at det er mange reinnleggelser i de store byene og sjeldnere reinnleggelser i distriktskommunene.  Han trekker også fram at ansvaret for en eventuell reinnleggelse er splittet mellom flere aktører, fra behandlende enheter i spesialisthelsetjenesten til ulike leverandører av helse- og omsorgstjenester i primærhelsetjenesten.

 
Samarbeid med kommunene
Forskjellene i reinnleggelser mellom kommunene gjenspeiler seg også for sykehus, helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF). Mellom sykehusene varierte andelen eldre som ble reinnlagt fra 11,1 til 18,8 prosent. Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest (RHF) har høyere andel reinnleggelser totalt sett og for to av fem diagnosegrupper.
  -  Vi er ikke fornøyd med tallene og dette skal vi se nærmere på i lag med kommunene sier Daniel Haga som er samhandlingsdirektør i Helse-Midt-Norge. 

 
Sannsynligheten for at eldre pasienter blir reinnlagt i norske sykehus har økt i femårsperioden fra 2011 til 2015. Til tross for dette var det fra 2014 til 2015 likevel en signifikant nedgang i sannsynligheten for å bli lagt inn igjen totalt sett og for pasienter med lungebetennelse. I 2015 ble rundt hver sjette (15,5 prosent) eldre pasient reinnlagt innen 30 dager etter et sykehusopphold.

 

Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015.pdf

Resultater i interaktivt kart​

​​​I 2015 var det i overkant av 72.000 behandlingsopphold i norske sykehus for pasienter med disse pasientene. 
Over 11.000 av disse oppholdene ble etterfulgt av en reinnleggelse.

 
Rapporten utdyper kvalitetsindikatorer
Den 25. august publiserte Helsenorge.no 150 nasjonale kvalitetsindikatorer, blant annet om reinnleggelse av eldre pasienter. Denne nye rapporten fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet er et supplement og en leseveiledning for disse indikatorene.

 
Les mer på:
Helsenorge.noHelsedirektoratet​​