Sluttstrek og heder til Helsebygg

Så er det satt sluttstrek for utbyggingen av det nye universitetssykehuset i Trondheim. Torsdag gjorde styret for Helse Midt-Norge RFHF vedtak om å avvikle prosjektstyret for Helsebygg Midt-Norge. Og det var mye godord å høre.

​- Et stort prosjekt med stor betydning for helsetilbudet til befolkningen i Midt-Norge. Og et prosjekt som er gjennomført på en profesjonell måte og styrt i mål innenfor både tid og kostnad, sier styreleder Ola H. Strand. I forbindelse med styrebehandlingen fikk leder av prosjektstyret for Helsebygg Midt-Norge, Olaf Melbø både heder og blomster som takk. Han pekte på at mye av erfaringen fra prosjektet er viderført gjennom opprettelse av det nasjonale Sykehusbygg HF. Det er fornuftig - ikke for å kopiere, men for å ta med seg det man har lært når nye sykehusprosjekter skal realiseres. Prosjekter som dette, er ferskvare og krever god involvering i forhold til de som skal ta i bruk sykehuset når det står ferdig, sa Melbø.