Slutter seg til salg av Brøset

Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til salg av Brøset i tråd med en utarbeidet samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital og Staten ved Statsbygg.

​Styret viser til at erstatningsareal for funksjonene på Brøset kan komme til å kreve finansiering ut over salgsinntekten for eiendommen på Brøset. Regionale lånemidler til investeringen kan ikke påregnes, og St Olavs Hospital må derfor i sine videre planer vise hvordan erstatningsareal og finansiering kan tilpasses dette.

Et salg av Brøset kan først gjennomføres etter at det er formelt godkjent i foretaksmøte for Helse Midt-Norge RHF.​