Sier nei, men ønsker ja

Beslutningsforum for nye metoder har bestemt ikke å innføre et immunterapilegemiddel mot lungekreft. - En svært vanskelig sak, for vi ønsker å ta i bruk dette legemiddelet, sier leder av Beslutningsforum, Lars Vorland.

​Du kan lese hele saken på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder:

Sier nei, men ønsker ja (nyemetoder.no)