Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.

 

​​I sitt møte 14. november 2016 hadde Beslutningsforum for nye metoder tre metoder til vurdering:

  • Pertuzumab (Perjeta)
  • Nivolumab (Opdivo)
  • Hjerte-sensor

Du kan lese om vurderingene på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder:

Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler