Setter krav til HMS-arbeidet

Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til at det utvikles et felles rammeverk og tydeligere resultatmål innen HMS. Dette er viktig for å fremme åpenhetskultur, sikre ansatte trygge og gode arbeidsforhold, jobbe systematisk med forbedring, og unngå brudd på Arbeidsmiljøloven, mener styret.

Arbeidsmiljø.JPG

Som en start på arbeidet er det definert tre resultatmål det skal rapporteres på opp til regionalt nivå:

  • Avvik på arbeidstidsbestemmelsene skal reduseres med 20 %.
  • Sykefravær skal følges opp særskilt på enheter der fraværet er høyere enn 10 %. Det skal iverksettes relevante tiltak og rapporteres tertialvis.
  • Øke meldefrekvensen for uønskede hendelser innen HMS og yrkesrelaterte skade.

- Et regionalt rammeverk for HMS-arbeid i Helse Midt-Norge skal bidra til å løfte HMS-arbeidet i Helse Midt-Norge. Dette er et lederansvar og skal følges opp på alle nivå i organisasjonen. Gjennom å sette tydeligere krav og sikre rapportering helt til topps, er målet å sikre systematisk arbeid og at vi oppnår resultater som har betydning for både medarbeidere, sikkerhet og kvalitet på pasientbehandlingen, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.