Samarbeidsavtale med Trondheim kommune

Blir tung aktør i Helseplattformen

- Historisk, sa adm.dir. Stig Slørdahl da han på vegne av Helse Midt-Norge RHF kunne signere avtalen med Trondheim kommune om samarbeid gjennom Helseplattformen.

Stig Slørdahl og Helge Garåsen signerer samarbeidsavtalen

Avtalen som er forhandlet fram sikrer at Trondheim kommune får stor innflytelse på utformingen av den nye journalløsningen.  Trondheim blir  en garantist for at kommunale interesser blir ivaretatt, sier kommunaldirektør for helse og omsorg, Helge Garåsen.

En strålende fornøyd adm.dir. Stig Slørdahl mener avtalen som nå er inngått, er historisk. En felles løsning for alle ledd i helsetjenesten har ikke vært mulig å få til tidligere.

Trondheim kommune vil med dette også være tyngre representert i arbeidsmiljøet i Ranheimsveien 10, der Helseplattformen holder til. Her er fagfolk fra en rekke ulike felt innenfor helse og omsorg og representanter fra flere kommuner ansatt, utlånt eller innleid for å utforme kravene til den nye løsningen. I tillegg har nærmere 400 fagfolk deltatt i workshops for å komme med sine innspill i arbeidet.

Alle kommuner i Midt-Norge er dermed representert i prosjektet Helseplattformen, som er etablert for å anskaffe en felles journalløsning for alle ledd i helsetjenesten - fra kommunal sektor og fastleger til spesialisthelsetjeneste.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.